Sunday, March 23, 2014

របៀបបំលែង Joomla to Web press
មុនដំបូងយើងត្រូវ ចូល ទាញយក plugin Word press ដែលមានឈ្មោះថា FG Joomla to word press រួចទៅកាន់backend ដើម្បីធ្វើការដំទ្បើងវា ហើយ Activate Plugin រូចយកថា Tools  =>Import=>Joomla(FG)  

វានិងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម
យើងយកពាក្យថា  remove all wordpress content (វាគឺសំរាប់lubអត្ថបទដែលមាននៅក្នុង Wordpress) រួចចុចពាក្យថា Empty Wordpress content
Posted by Tho putsakphea On 8:27 PM អានបន្ត
របៀបដាក់ skype call and chat in blog
ចូលទៅកាន់ layout and Wight  HTML/JAVASCRIPT  រួច ចំលង​កូត ខាងក្រោមនេះ
 <script type="text/javascript" src="http://cdn.dev.skype.com/uri/skype-uri.js"> </script>
<div id="SkypeButton Call your_skype_id_1">
<script type="text/javascript">
Skype.ui({
"name": "call",
"element": "SkypeButton Call your_skype_id_1",
"participants": ["you_skype_id"],
"imageSize": 32
});
</script>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://cdn.dev.skype.com/uri/skype-uri.js"> </script>
<div id="SkypeButton Chat your_skype_id_1">
<script type="text/javascript">
Skype.ui({
"name": "chat",
"element": "SkypeButton Chat your_skype_id_1",
"participants": ["your_skype_id"],
"imageSize": 32
});
</script>
</div>

ចំណាំត្រង់កន្លែង ["your_skype_id"] ត្រូវដាក់ ត្រួវដាក់ Skype id របស់អ្នក។


Posted by Tho putsakphea On 7:18 AM អានបន្ត

Try Relay: the free SMS and picture text app for iPhone.
Posted by Tho putsakphea On 3:44 AM អានបន្ត

Saturday, March 22, 2014

របៀបបំប្លែង Website Joomla នៅក្នុង Hosting ទៅ ជាក្នុង localhost
 ១ យើងធ្វើការ Download Website  Joomla  and backup Data base របស់អ្នកមកដាក់ក្នុង កុំព្យូទ័រ
រួចយកទៅដាក់ នៅក្នុង
 Wamp sever =>Folder www=>រូចpast website ដែលយើងបាន Download ចូល
បន្ទាប់មក យើង ចុច លើ Folder Website នោះ យើងនិង មិនទាន់បាន យើង អ្វីនោះទេ

២ ជំហានបន្ទាប់ យើងចូលទៅកាន់ Localhost  => phpmyadmin  រូចធ្វើការ បង្កើត User, Database and password  


ឈ្មោះរបស់ User and Database យើង ចង់ដាក់ អ្វីក៏បាន។
ពេលបង្កើតហើយ  Database របស់យើងពុំមានអ្វីទេ ដូចនេះយើងការ  Import Data base ដែលយើងបាន Download  រួចចុច យក Import Browse យកទីតាំង Data base ដែលយើងបានទុក រួចចុច ពាក្យថា Go ជាការស្រេច

ប៉ុន្តែ យើង ត្រូវ ចូល ទៅកែ នៅ Configuration.php .  រួចបើក រកពាក្រ ថា BD  នៅត្រង់នោះយើង ត្រូវ

ប្តូរឈ្មោះ  User , database  and Password ​ដែលយើង បាន បង្កើត  ហើយ Save ជាការស្រេច ។
ចុងក្រោយយើងចូលទៅកាន់ Localhost និង Website របស់ អ្នកម្តងទៀត ទៅមើល ថា មានអ្វីប្លែក។Posted by Tho putsakphea On 12:41 AM អានបន្ត

Monday, March 17, 2014

វាជាពេលវេលា ទៅ មនុស្ស។ នៃ Windows XP គណបក្ស នឹងមានអាយុលើ ឆាប់។
Windows 9 គឺប្រហែលជារឿងមួយ បាននិយាយ ច្រើនបំផុតអំពី ប្រធានបទ ដូចជា ការ យឺតពេល។ ដូច្នេះ មកដល់ពេលនេះ យើងបានឮ បង្អួច ការចេញផ្សាយ ពីរ សម្រាប់ វេទិកា ពាក្យចចាមអារាម : ការធ្លាក់ និទាឃរដូវ ឆ្នាំ 2014 និង ឆ្នាំ 2015 ។ កាលបរិច្ឆេទ ចុងក្រោយ បាន បន្ដ ជុំវិញ សម្រាប់ បន្តិច ខណៈពេលដែល Windows ចេញផ្សាយ ធ្លាក់ បានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន Microsoft អាចនឹងត្រូវបាន រមាស់ ដើម្បីផ្លាស់ទី ឆ្ងាយពី ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8 ។

ដោយមិនគិត សូម្បីតែ ក្រុមហ៊ុន Dell ត្រូវបាន និយាយអំពី Windows 9 បង្ហាញ ថា គ្មានសេចក្តីប្រកាស វេទិកា ដែលអាចត្រូវបាន បង្ហាញឱ្យដឹងថា នៅក្នុងខែមេសា ក្នុងអំឡុងពេល សន្និសីទ អគារនោះ នឹង បញ្ចុះបញ្ចូល អតិថិជន ចូលទៅក្នុង Windows XP ដែរ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ទៅនឹង ការចេញផ្សាយ ចុងក្រោយបំផុត
Posted by Tho putsakphea On 1:08 AM អានបន្ត
កាលពីដើម ខែនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាស CarPlay  នៃ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សម្រាប់ប្រព័ន្ធ infotainment ផ្ទៃតាប្លូ នៅក្នុង រថយន្ត។ សេចក្តីប្រកាស នេះត្រូវបាន ធ្វើឡើងនៅក្នុង ពេលវេលា សម្រាប់ ទីក្រុងហ្សឺណែវ Motor បាន បង្ហាញ ហើយ ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ជាក់ថា រថយន្ត Mercedes , ក្រុមហ៊ុន Volvo និង រថយន្ត Ferrari នឹងត្រូវបាន បង្ហាញ ចេញ បន្ទាត់ដាច់ CarPlay នៅ ការបង្ហាញ នេះ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមហ៊ុន Toyota ត្រូវបានគេ ដាក់ឈ្មោះ ផងដែរថាជា មួយ ដៃគូ CarPlay នាពេលអនាគត ហើយវា មើលទៅដូចជា ក្រុមហ៊ុន មានការរំភើប ក្នុងការ និយាយអំពី ផែនការ CarPlay របស់ខ្លួន។


ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា ប្រទេសអង់គ្លេស នៅថ្ងៃនេះ កំណត់ហេតុបណ្ដាញ អំពី CarPlay , និយាយ ថាវា នឹងក្លាយជា អាចប្រើបាន នៅក្នុង រថយន្ត តូយ៉ូតា ដែលចាប់ផ្តើម នៅឆ្នាំ 2015 ។ នេះគឺជា ព័ត៌មាន មិន ពិចារណា ហ៊ុនតូយ៉ូតា ក៏មិនមែនជា ក្រុមហ៊ុន Apple បាន និយាយអំពី ភាពអាចរកបាន នៃ CarPlay នៅក្នុង រថយន្ត
Posted by Tho putsakphea On 12:42 AM អានបន្ត

Wednesday, March 12, 2014

១ មុនដំបួងយើងចូលទៅកាន់ Blogger របស់យើងជាមុនសិន
 បន្ទាប់មកយើងត្រូូវចូលទៅកាន់ Layout រូចយកពាក្រថា Gedge រួចចូលទៅកាន់ HTML/JAVSSCRIP 
រួច​ Past code ខាងក្រោមនេះចូល
ចំណាំត្រង់https://www.facebook.com/pages/Itmini4/225066414332311

ត្រូវប្តូរទៅជាអាស្រ័យដ្ឋាន page facebook របស់អ្នក

<!-- Facebook Popup Widget START --><!-- Brought to you by www.MorganAndMen.com - www.TheBlogWidgets.com -->
Posted by Tho putsakphea On 7:55 PM អានបន្ត

Monday, March 10, 2014

ក្រុមហ៊ុន Google Chromecast បានក្លាយជា ឧបករណ៍ ដ៏ពេញនិយម សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន បើទោះជា ក្រុមហ៊ុន Google មិនបាន ចេញផ្សាយ ព័ត៌មានលម្អិត ស្តីពីវិធី ជាច្រើន នៃឧបករណ៍ ដែលពួកគេ បានលក់ ។
Sundar លោក Pichai របស់ Google ទើប បានបង្ហាញ នៅ SXSW ថាក្រុមហ៊ុននេះ បានលក់ ' រាប់លាននាក់ " ឧបករណ៍ របស់ Google Chromecast ហើយ ខណៈដែល ទាំងនេះគឺ មិនមែនជា តួលេខ បេតុង វាមិន ផ្តល់ឱ្យយើងនូវ គំនិត អំពីរបៀប ពេញនិយម ឧបករណ៍នេះ គឺជាការ មួយ។

នេះ Google បាន Chromecast ត្រូវបានបង្កើតឡើង មុន ខែកក្កដានៅក្នុង សហរដ្ឋអាមេរិកហើយ វាត្រូវបានគេ បង្កើតឡើងនៅក្នុង ប្រទេសអង់គ្លេស កាលពីដើម ខែនេះ ដែលជា ឧបករណ៍ អ៊ិនធឺណិ 35 ដុល្លារ បាន បណ្តាក់ទុន ដ៏ពេញនិយម សម្រាប់ Google
នៅពេលដែលវា បានចាប់ផ្តើម កាលពីឆ្នាំមុន ឧបករណ៍ លក់ ចេញ ភ្លាម និង ការប្រកាស របស់ លោក Pichai នៃ ' រាប់លាននាក់ " បានលក់ នឹង មានន័យថា ក្រុមហ៊ុន Google បានលក់ បានយ៉ាងហោចណាស់ 2 លាននាក់ នៃ ឧបករណ៍ ចាប់តាំងពីវា ចាប់ផ្តើម កាលពីឆ្នាំមុន ។
យើង បានឃើញ ផងដែរ ចំនួននៃ ក្រុមហ៊ុនផលិត ផ្សេងទៀត បញ្ចេញ ឧបករណ៍ ស្រដៀងគ្នា ចាប់តាំងពី ការចាប់ផ្តើម នៃការ Chromcast នេះ សប្តាហ៍មុន បានចាប់ផ្តើម Roku ឧបករណ៍ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ដែលដាក់លក់រាយ ក្នុងតម្លៃ $49 ។

វានឹងជាការ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ដើម្បីរកឱ្យឃើញ ថាតើ ជាច្រើននៃ Chromecast ក្រុមហ៊ុន Google បានលក់ ចាប់តាំងពីវា ចាប់ផ្តើម កាលពីឆ្នាំមុន ។
បកប្រែពី៖ 

Posted by Tho putsakphea On 3:40 AM អានបន្ត

Thursday, February 27, 2014

ថ្ងៃនេះ អាយធីមីនី សូមបង្ហាញពីការ  Share Network ​ដោយ ប្រើ CMD
មុនដំបូង យើងចូលទៅបើក CMD ដោយ Click Mouse ស្តាំ យកពាក្យថា Run Administrator 
ហើយសូមវាយពាក្យថាៈ netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ITMINI4 
key=1234.បន្ទាប់មកEnter


ជំហានទី២ netsh wlan start hostednetwork បន្ទាប់មកEnter ជាការស្រេច។
ការបិទមិនអោយដំណើរការ៖ សូមវាយ ពាក្យថា netsh wlan stop hostednetwork បន្ទាប់មកEnter ជាការស្រេច។
ចំណាំ ពាក្យថា ITMINI4 and 1234 គឺជាឈ្មោះនិង Password ដែលយើងបានដាក់ ដូចនេះអ្នកអាចប្តូរតាមចិត្ត។
Posted by Tho putsakphea On 10:54 PM អានបន្ត

Tuesday, February 18, 2014

 កាល​ពី​ដើម​ខែ​នេះ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ក្រោយ​-Gen ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវ​បាន​ដាក់​បង្ហាញ​ទៅ​កាន់​ពិភពលោក​បច្ចេកវិទ្យា​នៅ​លើ​ទី 24 ខែ​កុម្ភៈ​នៅ​ឯ Mobile World Congress
នៅ​ក្នុង​ការ​រក្សា​ជាមួយ​នឹង​កាល​វិភាគ​ចេញផ្សាយ​ទូរស័ព្ទ​ទូរស័ព្ទ Galaxy S មុន S5 នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​ចេញ​លក់​ក្នុង​មួយ​ខែ​នៅ​ពេល​ក្រោយ​។ S 4 ដោយ​វិធី​នៃ​ការ​ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ផុស​លោត​ភ្លឹប​ភ្លេ​ត​ទៅ​ក្នុង​ពន្លឺ​នៅ​ការ​ហៅ​សារព័ត៌មាន​មួយ​នៅ​ថ្ងៃទី 14 ខែ​មីនា​ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ជា​ពិត​ជា​អាច​រក​បាន​ក្នុង​ការ​ទិញ​រហូត​ដល់​អស់​ពី​ប្រាំមួយ​ស​ប្តា​ហ៍​ឬ​ដូច្នេះ​បន្ទាប់​ពី​។
នៅ​ពេល​នេះ​ទោះ​បី​ជា​វា​មើល​ទៅ​ដូច​អ្វី​ដែល​អាច​ជា​ការ​ខុស​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន Samsung បាន​កំណត់​ហាក់​ដូច​ជា​ដើម្បី​បង្កើន​ទុន​លើ​ឃោសនា​បំផ្លើស​និង​បច្ចេកវិទ្យា​សារ​ព​ត៌​មាន​កំ​ដៅ​នៅ​ជុំវិញ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ដោយ​ការ​ទទួល​បាន​វា​ទៅ​ហាង​នៅ​ក្នុង​លឿន​នេះ​។
យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ថា​នោះ​ជា​ការ​យល់ O2 ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​បាន​ផ្ដល់​ឱ្យ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បន្ទាប់​ពី​វា​បាន​ដាក់​ឡើង​ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​ដេ​ល​មន strapline 'បាន Ende ខែកុម្ភៈ mehr erfahren "មួយ​។ ឬ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​: "ការ​រៀន​សូត្រ​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ខែ​កុម្ភៈ​នេះ​»

សំណួរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​បកប្រែ​ជា​សញ្ញា​ថា​ប​ណ្តា​ញ​នេះ​អាច​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​លក់​ឬ​នៅ​មុន​ដើម្បី​-យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ខ្លាំង​ណាស់​នៅ​ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​ចាប់​ផ្តើ​ម​ដំណើរ​មួយ​។ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​របស់​ក្រុមហ៊ុន Samsung នា​ពេល​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​ក្លាយ​​​ជា​ទូរស័ព្ទ​ទូរស័ព្ទ Galaxy S លើក​ដំបូង​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ជាមួយ​នឹង​ស៊ុម​ដែក​មួយ​បន្ទាប់​ពី Galaxy S 4 បាន​យក untold បាន​ទទួល​ការរិះគន់​សម្រាប់​សែល​ប្លា​ស្ទិ​ច​អះអាង​ថា​មាន​តំលៃ​ថោក​អារម្មណ៍​របស់​ខ្លួន​។
សន្តិសុខស្នាមម្រាមដៃរបស់ID រចនា Touch ក៏​ទំនង​ជា​នៅ​លើ​ក្តា​រ​រួម​ជាមួយ​ជា​មួយ អេក្រង់ទំហំធំបន្តិច និង​មាន​កាមេរ៉ា​ទំហំ 20​-megapixel ប្រភេទ​។
Posted by Tho putsakphea On 3:18 PM អានបន្ត
 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

ស្វែងរកការងារជាមួយទំព័រនេះ

ទំព័រដៃគួរ

like

  flagcounter

  Flag Counter

  TamDan

  Facebook Widget